Aby odliczyć przekazaną darowiznę w rocznym zeznaniu podatkowym, potrzebny jest dowód jej przekazania. W takich sytuacjach prosimy o wpłatę bezpośrednio na konto Fundacji z dopiskiem „darowizna na cele statutowe Fundacji Szczęśliwej Drogi”.
Wpłata darowizny on-line poprzez system DotPay nie stanowi podstawy do odliczenia kwoty darowizny od podstawy opodatkowania. Więcej informacji znajdziesz na stronie http://poradnik.ngo.pl/darowizny/