Mamy pod opieką 50 wychowanek i wychowanków w wieku 14–17 lat przebywających w rodzinach zastępczych, domach dziecka i placówkach opiekuńczo–wychowawczych. Są to młodzi ludzie planujący swoją edukację i drogę rozwoju zawodowego. Wybory w tym wieku często determinują dalsze losy tych osób i ich drogę życiową i mają wpływ na to czy sobie w życiu poradzą. Podopieczni fundacji otrzymują od nas wszechstronne wsparcie mające na celu pomoc w podejmowaniu trudnych życiowych decyzji i przygotowanie do wejścia w dorosłość.

Tutoring

Poznaj swoje mocne strony

Obozy terapeutyczne