Nagroda Zefira jest przyznawana instytucjom, które swoimi działaniami znacząco przyczyniły się do wsparcia usamodzielniającej się młodzieży z pieczy zastępczej.

W roku 2018 zostały przyznane dwie nagrody:

Nagroda Dla Miasta Stołecznego Warszawa

Nagroda dla Fundacji PKO Banku Polskiego