Zarząd Fundacji

Prezes Fundacji

Kamila Gibas

606 377 367

kamilla@szczesliwejdrogi.org

Z wykształcenia prawnik, z misji społecznik; wieloletnia przewodnicząca Rady Rodziców, przewodnicząca Rady Oświatowej w Piasecznie (2013-2014) i wiceprzewodnicząca Piaseczyńskiego Porozumienia Rad Rodziców (2014-2015). Założyciel i fundator Fundacji Szczęśliwej Drogi. Mama Miłosza i Kuby.

Wiceprezes

Pracuje na kierowniczych stanowiskach w międzynarodowych korporacjach
z branży IT, z którą związany jest od ponad 20 lat.W Fundacji odpowiedzialny za rozwój i pełne wykorzystanie narzędzi informatycznych wspierających działalność statutową. Uczestniczy w codziennych pracach Fundacji, wspiera optymalizację wewnętrznych procesów a także angażuje się w rozwój i podtrzymywanie relacji z partnerami Fundacji. Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, odbył liczne szkolenia z obszaru biznesu w tym w INSEAD w Fontainebleau we Francji.

Rada Fundacji

Rafał Zgórzak

Przewodniczący Rady Fundacji

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny, CEO, coach biznesu, wydawca prasowy oraz doradca kluczowych spółek Skarbu Państwa i największych przedsiębiorstw prywatnych z branży energetycznej, nieruchomości, IT i gospodarki odpadami. Założyciel i Prezes Instytutu Badań i Rozwoju Nauk Prawnych i Ekonomicznych Eurostrateg sp. z o.o. Fundację wspiera w zagadnieniach prawnych.

Andrzej Dopierała

Z wykształcenia jest inżynierem elektrykiem – absolwent Politechniki Warszawskiej z 1988 roku. W latach 1988 – 2001 pracował w USA i w Kanadzie. Po powrocie do kraju, w roku 1992 rozpoczął karierę w polskiej branży IT. W latach 1994 – 2006 pracował w Hewlett-Packard Polska, gdzie przez ostatnie osiem lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W 2006 roku przeszedł do firmy Oracle, gdzie był Prezesem Zarządu Oracle Polska i pełnił regionalne funkcje managerskie.
We wrześniu 2013 r. został wiceprezesem Asseco Poland SA. Kierował procesem konsolidacji polskich spółek Grupy Asseco i od stycznia 2016 r. jest prezesem powstałej w wyniku tej konsolidacji firmy – Asseco Data Systems SA. Andrzej Dopierała odpowiada w Grupie Asseco m.in. za biznes z Sektorem Obronnym, z Samorządami, Uczelniami, Cyberbezpieczeństwo, Usługi Chmurowe i Podpis Elektroniczny. Mieszka w Warszawie, żonaty, ma trójkę dorosłych dzieci.

Olga Grygier-Siddons

Ma ponad 30-letnie doświadczenie w pracy w profesjonalnym środowisku usługowym.Olga, która pochodzi z Polski, a wykształcenie zdobyła w Wielkiej Brytanii, zbudowała swoją karierę konsultanta i lidera w zakresie świadczenia profesjonalnych usług w dziale finansów przedsiębiorstw (Corporate Finance) PwC w Wielkiej Brytanii. Pracę rozpoczęła w zespole ds. finansów przedsiębiorstw w londyńskim oddziale firmy Coopers & Lybrand (później PwC) w 1991 r. W latach 1999 -2004 była partnerem w dziale finansów przedsiębiorstw brytyjskiej firmy, gdzie pracowała nad wieloma projektami dla klientów z branż infrastruktury i energii oraz sektora publicznego dotyczącymi współpracy między sektorem prywatnym a publicznym.Olga spędziła ostatnie 14 lat pracując z klientami i rozwijając działalność PwC w Europie Środkowej i Wschodniej, osiągając pozycję CEO PwC w Europie Środkowo-Wschodniej, odpowiedzialną za 29 krajów, 300 partnerów i 12 000 pracowników.W ramach tej roli była członkiem Rady Strategicznej PwC, w skład której wchodzi 20 czołowych liderów sieci PwC.Po czteroletniej kadencji Olga jest obecnie na urlopie naukowym, realizując swoją pasję promowania odpowiedzialnego przywództwa

Michał Gawryś

Po ukończeniu Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej pozostał na uczelni jako pracownik naukowo-dydaktyczny na kolejne dwa lata.  Bezpośrednio z Instytutu trafił do IBM Polska. Już w trakcie pracy zawodowej ukończył studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim i MBA w Henley Management College. Od dwudziestu lat związany z rynkiem informatycznym w Polsce. Początkowo jako inżynier, potem jako specjalista sprzedaży, dyrektor sprzedaży oraz specjalista od rozwoju rynku. Obecnie kieruje działalnością IBM Polska w Sektorze Zdrowia. Do jego codziennych obowiązków należy poszukiwanie innowacyjnych projektów w obszarze e-Zdrowia.

Marta Widz

Pracuje w administracji samorządowej, z którą związana jest od ponad 20 lat. Równocześnie realizuje projekty na rzecz prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży. Członkini-specjalistka Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN. Od wielu lat zaangażowana w działania organizacji pozarządowych. Absolwentka studiów podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkole Głównej Handlowej.

Nasz zespół

Natalia Łysoniewska

Z wykształcenia pedagog specjalny i coach. Pracuje jako wychowawca w Domu Dziecka. Ukończyła wiele szkoleń w zakresie wychowania i rozwoju dziecka. Swoje pierwsze kroki zawodowe stawiała w organizacjach pozarządowych, pracowała w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Wolne chwile zaczytuje książką a nadmiar energii spala na rowerze..

Tomasz Nowicki

Ambasador Fundacji Szczęśliwej Drogi

Absolwent politologii na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie prowadzi własną działalność z zakresu organizacji i koordynacji eventów, prowadzenia w roli konferansjera i wodzireja. Uczestnik projektów realizowanych przez Fundację Robinson Crusoe. W Fundacji Szczęśliwej Drogi wspiera projekty oraz działania Fundacji.

Jolanta Wójcicka

Trener, coach, autorka programu „Poznaj swoje mocne strony”, prowadzi warsztaty dla młodzieży na licencji Cross Roads (Młodzież na rozdrożu); pracowała jako specjalista w wydawnictwie edukacyjnym organizując kursy, warsztaty i wykłady dla nauczycieli oraz prowadząc warsztaty z rozwoju osobistego i prawa autorskiego dla nauczycieli, młodzieży i pracowników wydawnictwa; współpracowała jako wykładowca z Uniwersytetem Warszawskim i Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego; współpracuje z Fundacją Międzynarodowy Instytut Edukacji prowadząc warsztaty z rozwoju osobistego dla polonijnych nauczycieli i młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu; członek Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki. Z radością odkrywa z młodzieżą ich mocne strony i możliwości ich rozwoju. Mama dwóch dorosłych synów.

Marta Podgórska

Z wykształcenia pedagog i pracownik socjalny. W latach 2009-2015 pracowała jako pracownik socjalny w Domu Dziecka w Konstancinie-Jeziornie. Obecnie wychowawca w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bursie nr 8 w Warszawie. Nieprzypadkowy jest wybór kierunku studiów, który ukończyła. Od zawsze swoją pracę planowała związać z dziećmi i młodzieżą. Wyznaje zasadę, że w życiu powinno się robić to, co daje nam satysfakcję i jest naszym powołaniem. W wolnej chwili jeździ na rowerze, czyta książki i uczy się języka migowego. Mama Miłosza i Poli.

Marlena Bińkowska

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od 13 lat wychowawca w  Domu Dziecka. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu wychowania i rozwoju człowieka.  Prywatnie  mama i  pasjonatka  biegania, systematycznie startuje w biegach długodystansowych. Instruktor lekkiej atletyki i trener personalny. W pracy  zawodowej to właśnie dzieci i młodzież są dla niej największą inspiracją.

Joanna Nowakowska

Z wykształcenia pedagog i nauczyciel w Szkole Podstawowej w Warszawie. Pracowała również jako wychowawca w domu dziecka. Osoba uzdolniona plastycznie, kreatywna, pomysłowa. Praca z dziećmi daje jej wiele radości, ponieważ może łączyć swoje pasje, zainteresowania i co najważniejsze zarażać tym innych. Ulubione motto „Życie ofiarowuje nam zdumiewające możliwości, ale musimy mieć oczy szeroko otwarte, by je dostrzec.” Taki właśnie jest cel jej pracy – pomóc młodemu człowiekowi lepiej poznać siebie i swoje pragnienia.

Magdalena Ambroziak

Z wykształcenia pedagog i logopeda. Obecnie oprócz pracy w Fundacji jest od 5 lat pedagogiem w Domu Dziecka Nr 2 w Warszawie. Większość jej wolnego czasu na chwilę obecną pochłaniają studia podyplomowe na kierunku terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu wychowania oraz rozwoju człowieka. Kieruje się ona zarówno w pracy jak i życiu osobistym zasadami porozumienia bez przemocy.  Gdy już znajdzie wolną chwilę najchętniej spędza ją z bliskimi bądź oddaje się w całości dobrej książce.  Jeśli ta chwila jest dłuższa bardzo chętnie korzysta z uroków podróżowania.

Barbara Nowacka

Współzałożycielka fundacji pedagog, wieloletni pracownik Domu Dziecka w Konstancinie – Jeziornie i Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Przez większość zawodowego życia wspomaga młodzież z pieczy zastępczej w usamodzielnieniu. Brała udział w projekcie opieki nad mieszkaniami chronionymi w Warszawie (2013) oraz w pracy zespołu eksperckiego opracowującego model wsparcia usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej w Łodzi. W latach 2005-2015 była opiekunem usamodzielnienia osiemnastu wychowanków z Konstancina – Jeziorny i placówek warszawskich. W latach 2012 – 2013 brała udział w projekcie Towarzystwa Psychoprofilaktycznego usamodzielniania metodą terapeutyczną. Posiada Certyfikat Asystenta Rodziny i Certyfikat Tutora.

Agata Skoczek

Ukończyła filologię polską ze specjalizacją pedagogiczną i glottodydaktyczną na Uniwersytecie Warszawskim. Zawsze dużą satysfakcję sprawiało jej pomaganie innym i praca z dziećmi, dlatego angażowała się w różnorodne formy wolontariatu. Obecnie współpracuje również z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. W wolnych chwilach amatorsko kręci filmy, „pochłania” kolejne książki i planuje podróże.