Projekt „Dobry Początek”

Fundacja Szczęśliwej Drogi w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Społecznym w Łodzi oraz Fundacją Robinsona Crusoe realizuje projekt pn. „Dobry Początek” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1. Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt kierowany jest do 470 wychowanków Łódzkiej Pieczy Zastępczej. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 470 (197K, 273M) usamodzielniających się lub przygotowywanych do procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej z Łodzi.

Cel zostanie osiągnięty w okresie do 31.12.2022r. poprzez objęcie każdego uczestnika ścieżką reintegracji przy wykorzystaniu instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, przygotowaną na podstawie diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

Działania realizowane w projekcie zapobiegną marginalizacji i wykluczeniu Uczestnika Projektu z życia społecznego, poprzez przygotowanie do prawidłowego pełnienia ról społecznych, w tym roli pracownika i rodzica. Ułatwią uczestnikom projektu start w dorosłe życie, w tym przygotują ich do poszukiwania, podjęcia i utrzymania zatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2020 r. – 31 maja 2023 r.
Całkowita wartość projektu: 3 531 332, 60 zł 
Dofinansowanie projektu z UE: 3 001 482, 60 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 
Oś IX: Włączenie społeczne 
Działanie IX.1: Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Poddziałanie IX.1.1: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

Wsparcie w ramach projektu „Dobry Początek”: 
– usługi asystenta usamodzielnienia, 
– wyjazdy diagnostyczne określające , 
– wsparcie specjalistów: psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, tutorów. 
– zajęcia z zakresu terapii uzależnień indywidualnej i grupowej, 
– wyjazdowe warsztaty psychoedukacyjne – określające mocne strony uczestników projektu, 
– grupy wsparcia dla młodych rodziców, 
– korepetycje,
– superwizja dla kadry.

Harmonogram działań w Projekcie „Dobry Początek” Fundacji Szczęśliwej Drogi.

Zadanie 2 Asystenci Usamodzielnienia

 • Cały okres trwania projektu
  • spotkania indywidualne dostosowane są do potrzeb Uczestników Projektu i odbywać się mogą 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00-20:00, zgodnie z ich potrzebami;
  • spotkania indywidualne na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2 U Łódź) odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 12-20.

Zadanie 3Daty warsztatów z serii Akademia Umiejętności

 • Styczeń 2021
  • 14.01 Budżet cz. 4
  • 15.01 ABC usamodzielnienia cz.1
  • 16.01 ABC usamodzielnienia cz.2
  • 23.01 Zdrowie cz.1
  • 30.01 Zdrowie cz. 2
 • Marzec 2021
  • 06.03 Moja pierwsza praca cz.1
  • 20.03 Moja pierwsza praca cz.2
  • 27.03 Dobra Strona Internetu cz.1
 • Kwiecień 2021
  • 10.04. – Trening Umiejętności Społecznych – konflikty i stres
  • 17.04. – Trening Umiejętności Społecznych – asertywność
  • 24.04 – Dobra Strona Internetu – część 2
 • Maj 2021
  • 08.05
  • 22.05
  • 29.05
 • Czerwiec-sierpień 2021
  • brak działania, realizacja zadania powróci we wrześniu 2021
 • Wrzesień 2021
  • 11.09. “Integracja”
 • Październik
  • 09.10. “Trening Umiejętności Społecznych cz. 1”
  • 23.10. “Trening Umiejętności Społecznych cz. 2”
  • 30.10. “Trening Umiejętności Społecznych cz. 3”

Zadanie 4Korepetycje

 • spotkania dostosowane do potrzeb Uczestników Projektu, odbywają się na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi w Łodzi (ul. Wschodnia 69 lok 2 U Łódź) od poniedziałku do piątku w godzinach 12-20.

Zadanie 5Terapia psychologiczna i uzależnień

Terapia Psychologiczna

 • Do marca 2021
  • odbywa się w każdy wtorek w godzinach 12-20 i w ostatni piątek miesiąca w godzinach 14-18 na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi w Łodzi (ul. Wschodnia 69 lok 2 U Łódź).
 • Zmiana terminów terapii w kwietniu 2021:
  • 06.04 w godzinach 12 – 20
  • 13.04 w godzinach 12 – 20
  • 16.04. w godzinach 12 – 18
  • 20.04. w godzinach 12 – 20
  • 23.04. w godzinach 12 – 18
 • Terminy spotkań w czerwcu 2021
  • 01.06
  • 08.06
  • 15.06
  • 22.06
 • Terminy spotkań w lipcu 2021
  • 06.07
  • 13.07
  • 20.07
  • 27.07
 • Terminy spotkań w sierpniu 2021
  • 17.08
  • 24.08
  • 30.08
  • 31.08
 • Terminy spotkań we wrześniu 2021
  • 07.09
  • 14.09
  • 21.09
  • 28.09
 • Terminy spotkań w październiku
  • 05.10
  • 12.10
  • 19.10
  • 26.10

Terapia Uzależnień (grupowa i indywidualna)

 • Do marca 2021
  • Spotkania obywają się w każdą środę w godzinach 12-20 (ul. Wschodnia 69 lok. 2 U Łódź).
 • Kwiecień 2021
  • spotkania z terapeutą obywają się w każdą środę w godzinach 12-20, oraz (ul. Wschodnia 69 lok 2 U Łódź).
  • Spotkania grupowe odbywają się na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi w Łodzi (ul. Wschodnia 69 lok 2 U Łódź) w wyznaczone soboty w godzinach 10-14.
 • Maj 2021
  • odbywa się w każdy wtorek w godzinach 12-20 (ul. Wschodnia 69 lok 2 U Łódź)
 • Czerwiec 2021, terminy spotkań:
  • 02.06
  • 23.06
  • 30.06
 • Lipiec 2021, terminy spotkań:
  • 07.07
  • 21.07
  • 28.07
 • Sierpień 2021, terminy spotkań:
  • 04.08
  • 11.08
  • 18.08
  • 25.08
 • Wrzesień 2021
  • Zajęcia nie odbyły się ze względu na brak terapeuty. Oczekiwanie na skierowanie nowego specjalisty w celu wznowienia zajęć.
 • Październik 2021:
  • 14.10
  • 21.10
  • 28.10

Zadanie 6Grupa Wsparcia dla Młodych Rodziców

 • 30.01.2021 – Spotkanie 4 – „Granice – dlaczego są tak ważne i jak umiejętnie je stawiać”.
 • 27.02.2021 – Spotkanie 5 – „Uczucia – jak je okazywać i sobie z nimi radzić”. 
 • 20.03.2021 – Spotkanie 6 – „Uczucia c.d. – jak je okazywać i sobie z nimi radzić”.
 • 30.04.2021 – Spotkanie 7 – Kary a konsekwencje, jak rozróżnić? Negatywny wpływ stosowania kar.
 • 29.05.2021 – Spotkanie 8 – Kary a konsekwencje, jak rozróżnić? Negatywny wpływ stosowania kar. Część 2
 • 29.06.2021 – Spotkanie 9 – Zabawa z dzieckiem, elementy integracji sensorycznej
 • 08.07.2021 – Spotkanie 10 – Dom – dach nad głową czy bezpieczna przystań?
 • 28.08.2021 – Spotkanie 11 – Akcja adaptacja – jak przygotować dziecko do żłobka/przedszkola
 • 25.09.2021 – Spotkanie 12 – Akcja adaptacja c.d. – umiejętność zabaw grupowych
 • 30.10.2021 – Spotkanie 13 – Pomocna pochwała i zachęta

Spotkania odbywają się na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi w Łodzi (ul. Wschodnia 69 lok 2 U Łódź) w wyznaczone soboty w godzinach 10-14.

Zadanie 7Tutoring

 • spotkania indywidualne dostoswane są do potrzeb Uczestników Projektu i odbywać się mogą 5 dni w tygodniu w godzinach 12:00-20:00, zgodnie z potrzebami.

Zajęcia odbywały się w następujących dniach:

Styczeń 2021Luty 2021Marzec 2021Kwiecień 2021Maj 2021Czerwiec 2021
04.01. 02. 02 05.03 07.0412.0518.06
05.01. 05. 02. 11.03. 09.0419.0521.06
07.01. 09.02. 15.03. 13.0421.0523.06
11.01. 10.02. 19.03. 26.0425.0528.06
15.01. 15.02. 26.03. 30.0430.06
22.01. 24.02. 31.03.
25.01. 26.02  
26.01.    
Lipiec 2021Sierpień 2021Wrzesień 2021Październik 2021
01.0702.0816.0908.10
02.0709.0821.0911.10
05.0716.0824.09 14.10
06.0718.0826.0915.10
07.0725.0827.0920.10
08.0727.08 31.03. 22.10
09.07  
12.07    

Zadanie 8 – Warsztaty „Poznaj Swoje Mocne Strony”

 • 11.03.-14.03. 2021- Warsztaty wyjazdowe odbyły się w Domu Rekolekcyjno- Wypoczynkowym „Dobry Zakątek” ul. Słowackiego 8, 05-510 Konstancin – Jeziorna.
 • Kwiecień 2021 – Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne, brak możliwość realizacji zadania.
 • 13-16.05.2021 – warsztaty wyjazdowe odbyły się w Gościńcu „Wiecha”, ul. Gościnna 22, 05-555 Kawęczyn.
 • Czerwiec-sierpień 2021 – brak warsztatów wyjazdowych
 • 30.09.-03.10 2021 – Wyjazdowe warsztaty grupowe dla młodszych Uczestników Projektu odbyły się w Gościńcu „Wiecha”, ul. Gościnna 22, 05-555 Kawęczyn, 8 godzin zajęć dziennie.
 • 14.10.-17.10 – Wyjazdowe warsztaty grupowe dla młodszych Uczestników Projektu odbyły się w Gościńcu „Wiecha”, ul. Gościnna 22, 05-555 Kawęczyn, 8 godzin zajęć dziennie.