Projekt „Dobry Początek”

Fundacja Szczęśliwej Drogi w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Społecznym w Łodzi oraz Fundacją Robinsona Crusoe realizuje projekt pn. „Dobry Początek” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1. Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt kierowany jest do 470 wychowanków Łódzkiej Pieczy Zastępczej. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 470 (197K, 273M) usamodzielniających się lub przygotowywanych do procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej z Łodzi.

Cel zostanie osiągnięty w okresie do 31.12.2022r. poprzez objęcie każdego uczestnika ścieżką reintegracji przy wykorzystaniu instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, przygotowaną na podstawie diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

Działania realizowane w projekcie zapobiegną marginalizacji i wykluczeniu Uczestnika Projektu z życia społecznego, poprzez przygotowanie do prawidłowego pełnienia ról społecznych, w tym roli pracownika i rodzica. Ułatwią uczestnikom projektu start w dorosłe życie, w tym przygotują ich do poszukiwania, podjęcia i utrzymania zatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2020 r. – 31 maja 2023 r.
Całkowita wartość projektu: 3 531 332, 60 zł 
Dofinansowanie projektu z UE: 3 001 482, 60 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 
Oś IX: Włączenie społeczne 
Działanie IX.1: Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Poddziałanie IX.1.1: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

Wsparcie w ramach projektu „Dobry Początek”: 
– usługi asystenta usamodzielnienia, 
– wyjazdy diagnostyczne określające , 
– wsparcie specjalistów: psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, tutorów. 
– zajęcia z zakresu terapii uzależnień indywidualnej i grupowej, 
– wyjazdowe warsztaty psychoedukacyjne – określające mocne strony uczestników projektu, 
– grupy wsparcia dla młodych rodziców, 
– korepetycje,
– superwizja dla kadry.

Harmonogram działań w Projekcie „Dobry Początek” Fundacji Szczęśliwej Drogi.

Zadanie 2 Asystenci Usamodzielnienia

 • Cały okres trwania projektu
  • spotkania indywidualne dostosowane są do potrzeb Uczestników Projektu i odbywać się mogą 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00-20:00, zgodnie z ich potrzebami;
  • spotkania indywidualne na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2 U Łódź) odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 12-20.

Zadanie 3Daty warsztatów z serii Akademia Umiejętności

 • Styczeń 2021
  • 14.01 Budżet cz. 4
  • 15.01 ABC usamodzielnienia cz.1
  • 16.01 ABC usamodzielnienia cz.2
  • 23.01 Zdrowie cz.1
  • 30.01 Zdrowie cz. 2
 • Marzec 2021
  • 06.03 Moja pierwsza praca cz.1
  • 20.03 Moja pierwsza praca cz.2
  • 27.03 Dobra Strona Internetu cz.1
 • Kwiecień 2021
  • 10.04. – Trening Umiejętności Społecznych – konflikty i stres
  • 17.04. – Trening Umiejętności Społecznych – asertywność
  • 24.04 – Dobra Strona Internetu – część 2
 • Maj 2021
  • 08.05
  • 22.05
  • 29.05
 • Czerwiec-sierpień 2021
  • brak działania, realizacja zadania powróci we wrześniu 2021
 • Wrzesień 2021
  • 11.09. “Integracja”
 • Październik
  • 09.10. “Trening Umiejętności Społecznych cz. 1”
  • 23.10. “Trening Umiejętności Społecznych cz. 2”
  • 30.10. “Trening Umiejętności Społecznych cz. 3”
 • Listopad
  • 06.11. “Trening Umiejętności Społecznych cz. 4”
  • 13.11. “Edukacja Ekonomiczna cz. 1”
  • 20.11. “Edukacja Ekonomiczna cz. 2”
  • 27.11. “Edukacja Ekonomiczna cz. 3”
 • Grudzień
  • 04.12. “Edukacja Ekonomiczna cz. 3”
 • Styczeń 2022
  • 07.01. “Edukacja ekonomiczna” cz. 4.
  • 08.01. „Zdrowie” cz. 1
  • 15.01. „Zdrowie” cz. 2
  • 22.01. „Savior Vivre” cz. 1
  • 29.01. „Savior Vivre”cz 2
 • Luty 2022
  • 05.02. “Bezpieczny Internet” cz. 1
  • 12.02. „Bezpieczny Internet” cz 2
  • 19.02. „ABC usamodzielnienia” cz.1
  • 26.02. „ABC usamodzielnienia” cz. 2
 • Marzec 2022
  • 12.03. ”Moja pierwsza praca cz 1.”
  • 19.03. ”Moja pierwsza praca cz 2.”
 • Kwiecień 2022
  • 07.04. „Programowanie”
 • Maj 2022
  • 14.05. ”Warsztaty kulinarne cz 1.”  
  • 21.05. ”Warsztaty kulinarne cz 2.”  
 • Czerwiec 2022
  • W czerwcu nie planowano realizacji warsztatów. Kolejne warsztaty zaplanowane na lipiec 2022 r. 
 • Lipiec 2022
  • W lipcu nie odbywały się warsztaty
 • Sierpień 2022
  • W sierpniu nie odbywały się warsztaty z Akademii Umiejętności z powodu wakacji. 
 • Wrzesień 2022
  • Warsztaty grupowe we wrześniu nie były realizowane. 
 • Październik 2022
  • W miesiącu październik 2022 r. odbył się Trening Umiejętności Społecznych cz. 1,2,3,4. 
 • Listopad 2022
  • W Listopadzie odbyły się warsztaty „Zdrowie” cz. 1 – 12.11.2022 r. oraz cz. 2 w terminie 19.11.2022 r.  
 • Grudzień 2022
  • W dniu 03.12.2022 r. odbyły się warsztaty grupowe Savoir Vivre cz. 1. 
 • Styczeń 2023
  • w dniu 07.01.2023 r. – odbyły się warsztaty grupowe Savoir Vivre cz. 2.
  • w dniu 14.01.2023 r. – odbyły się warsztaty ABC Usamodzielnienia cz. I.
  • w dniu 21.01.2023 r. – odbyły się warsztaty ABC Usamodzielnienia cz. II.
  • w dniu 23.01.2023 r. odbyły się warsztaty Dobra strona Internetu cz. I.
  • w dniu 28.01.2023 r. odbyły się warsztaty Dobra Strona cz. II.
 • Luty 2023
  • w dniu 25.02.2023 r. odbyły się warsztaty Moja pierwsza praca – wolontariat.
 • Marzec 2023
  • w dniu 03.03.2023 r. odbyły się warsztaty Trening Kompetencji Społecznych cz. I.
  • w dniu 04.03.2023 r. odbyły się warsztaty Programowanie cz. I.
  • w dniu 10.03.2023 r. odbyły się warsztaty Treningu Kompetencji Społecznych cz. II.
  • w dniu 11.03.2023 r. odbyły się warsztaty Programowanie cz. II.
  • w dniu 17.03.2023 r. odbyły się warsztaty kulinarne.
  • w dniu 18.03.2023 r. odbyły się warsztaty Trening Kompetencji Społecznych cz. III.
  • w dniu 24.03.2023 r. odbyły się warsztaty Treningu Kompetencji Społecznych cz. IV.
  • w dniu 25.03.2023 r. odbyły się warsztaty Zdrowie.

Zadanie 4Korepetycje

 • spotkania dostosowane do potrzeb Uczestników Projektu, odbywają się na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi w Łodzi (ul. Wschodnia 69 lok 2 U Łódź) od poniedziałku do piątku w godzinach 12-20.
 • Listopad 2023 – korepetycje w zakresie matematyki i języka angielskiego odbywają się w godzinach 12:00-20:00 na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2U, Łódź)

Zadanie 5Terapia psychologiczna i uzależnień

Terapia Psychologiczna

 • Do marca 2021
  • odbywa się w każdy wtorek w godzinach 12-20 i w ostatni piątek miesiąca w godzinach 14-18 na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi w Łodzi (ul. Wschodnia 69 lok 2 U Łódź).
 • Zmiana terminów terapii w kwietniu 2021:
  • 06.04 w godzinach 12 – 20
  • 13.04 w godzinach 12 – 20
  • 16.04. w godzinach 12 – 18
  • 20.04. w godzinach 12 – 20
  • 23.04. w godzinach 12 – 18
 • Terminy spotkań w czerwcu 2021
  • 01.06
  • 08.06
  • 15.06
  • 22.06
 • Terminy spotkań w lipcu 2021
  • 06.07
  • 13.07
  • 20.07
  • 27.07
 • Terminy spotkań w sierpniu 2021
  • 17.08
  • 24.08
  • 30.08
   • 31.08
 • Terminy spotkań we wrześniu 2021
  • 07.09
  • 14.09
  • 21.09
  • 28.09
 • Terminy spotkań w październiku
  • 05.10
  • 12.10
  • 19.10
  • 26.10
 • Terminy spotkań w listopadzie
  • 09.11
  • 16.11
  • 23.11
  • 30.11
 • Terminy spotkań w grudniu
  • 07.12
  • 14.12
  • 21.12
  • 28.12
 • Styczeń 2022
  • W styczniu  spotkania odbędą się w dniach wskazanych przez nowego psychologa (długotrwała nieobecność).
 • Luty 2022
  • W lutym  spotkania odbędą się w dniach wskazanych przez nowego psychologa (długotrwała nieobecność).
 • Marzec 2022
  • 07.03,
  • 16.03.
  • 21.03.
  • 30.03.
 • Kwiecień 2022
  • 4.04
  • 6.04
  • 11.04
  • 19.04
  • 22.04
  • 25.04
 • Maj 2022
  • Spotkania z psychologiem odbędą się w godzinach 12:00-20:00 na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2U, Łódź) w poniższych terminach:  
  • 09.05
  • 11.05
  • 16.05
  • 18.05
  • 12.05
  • 25.05
 • Czerwiec 2022
  • Spotkania z psychologiem odbywają się w każdy wtorek w godzinach 12:00-20:00,na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2U, Łódź). Spotkania odbędą się w dniach:
  • 06.06
  • 13.06
  • 15.06
  • 20.06
  • 27.06 
 • Lipiec 2022
  • Spotkania z psychologiem odbywają się w każdy wtorek w godzinach 12:00-20:00, na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2U, Łódź).W lipcu  spotkania odbędą się w dniach: 
  • 4.07.2022 
  • 8.07.2022 
  • 25.07.2022 
  • 26.07.2022 
  • 27.07.2022 
 • Sierpień 2022
  • Spotkania z psychologiem odbędą się w godzinach 12:00-20:00 na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2U, Łódź) w poniższych terminach:  
  • 01.08.2022   
  • 03.08.2022  
  • 08.08.2022  
  • 29.08.2022 
  • 30.08.2022 
 • Wrzesień 2022
  • Spotkania z psychologiem odbywają się w każdy wtorek w godzinach 12:00-20:00,na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2U, Łódź). We wrześniu terapia psychologiczna odbywała się w następujących dniach: 
  • 07.09.22 
  • 12.09.22 
  • 19.09.22 
  • 20.09.22 
  • 27.09.22 
 • Październik 2022
  • Spotkania z psychologiem odbywają się w każdy wtorek w godzinach 12:00-20:00, na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2U, Łódź).W październiku  spotkania odbędą się w dniach: 03, 13, 17, 18, 24, 25 października 2022 r. 
 • Listopad 2022
  • Spotkania z psychologiem odbędą się w godzinach 12:00-20:00 na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2U, Łódź) w poniższych terminach: 07, 10, 17, 21, 24 listopada 2022 r.   
 • Grudzień 2022
  • Spotkania z psychologiem odbywają się w każdy wtorek w godzinach 12:00-20:00,na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2U, Łódź). 
  • W grudniu 2022 r. terapia psychologiczna odbywała się w następujących dniach: 08, 12, 14, 15, 19 grudnia 2022 r. 
 • Styczeń 2023
  • Spotkania z psychologiem odbywają się w każdy wtorek w godzinach 12:00-20:00,na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2U, Łódź). W styczniu 2023 r. terapia psychologiczna odbywała się w następujących dniach: 10, 11,16, 18, 23 stycznia 2023 r.
 • Luty 2023
  • Spotkania z psychologiem odbywają się w każdy wtorek w godzinach 12:00-20:00, na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2U, Łódź). W lutym spotkania odbędą się w dniach: 06, 13, 20, 27 lutego 2023 r.
 • Marzec 2023
  • Spotkania z psychologiem odbędą się w godzinach 12:00-20:00 na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2U, Łódź) w poniższych terminach: 06, 13, 20 marca 2023 r.  
 • Kwiecień 2023

Spotkania z psychologiem odbędą się w godzinach 12:00-20:00 na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2U, Łódź) w poniższych terminach: 03.04.2023: 12:00 – 20:00, 17.04.2023: 15:00 – 17:00.

 • Maj 2023

Spotkania z psychologiem odbędą się w godzinach 12:00-20:00 na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2U, Łódź) w poniższych terminach: 08.05.2023: 14:00 – 19:00, 15.04.2023: 15:00 – 20:00.

 • Sierpień 2023

Spotkania z psychologiem odbywają się w godzinach 12:00-20:00 na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2U, Łódź)

 • Wrzesień 2023

Spotkania z psychologiem odbywają się w godzinach 12:00-20:00 na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2U, Łódź)

 • Październik 2023

Spotkania z psychologiem odbywają się w godzinach 12:00-20:00 na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2U, Łódź)

 • Listopad 2023

Spotkania z psychologiem odbywają się się w godzinach 12:00-20:00 na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2U, Łódź)

Terapia Uzależnień (grupowa i indywidualna)

 • Do marca 2021
  • Spotkania obywają się w każdą środę w godzinach 12-20 (ul. Wschodnia 69 lok. 2 U Łódź).
 • Kwiecień 2021
  • spotkania z terapeutą obywają się w każdą środę w godzinach 12-20, oraz (ul. Wschodnia 69 lok 2 U Łódź).
  • Spotkania grupowe odbywają się na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi w Łodzi (ul. Wschodnia 69 lok 2 U Łódź) w wyznaczone soboty w godzinach 10-14.
 • Maj 2021
  • odbywa się w każdy wtorek w godzinach 12-20 (ul. Wschodnia 69 lok 2 U Łódź)
 • Czerwiec 2021, terminy spotkań:
  • 02.06
  • 23.06
  • 30.06
 • Lipiec 2021, terminy spotkań:
  • 07.07
  • 21.07
  • 28.07
 • Sierpień 2021, terminy spotkań:
  • 04.08
  • 11.08
  • 18.08
  • 25.08
 • Wrzesień 2021
  • Zajęcia nie odbyły się ze względu na brak terapeuty. Oczekiwanie na skierowanie nowego specjalisty w celu wznowienia zajęć.
 • Październik 2021:
  • 14.10
  • 21.10
  • 28.10
 • Listopad 2021
  • 09.11
  • 16.11
  • 23.11
  • 30.11
 • Grudzień 2021
  • 03.12
  • 10.12
  • 17.12
  • dwa terminy do uzgodnienia za dni świąteczne 24.12 i 31.12
 • Styczeń 2022
  • 07.01
  • 12.01
  • 14.01
  • 19.01
  • 21.01
  • 26.01
  • 28.01
 • Luty 2022
  • 02.02.
  • 04.02.
  • 09.02.
  • 11.02.
  • 16.02.
  • 18.02
  • 23.02
  • 25.02
 • Marzec 2022
  • 02.03
  • 04.03
  • 09.03
  • 11.03
  • 16.03
  • 18.03
 • Kwiecień 2022
  • Spotkania indywidualne z terapeutą odbywają się w środy i  piątki w godzinach 15:00-19:00, na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2U, Łódź). Zajęcia z terapii indywidualnej  odbędą się w następujących dniach: 
  • 1.04
  • 8.04
  • 13.04
  • 15.04
  • 20.04
  • 22.04
  • 27.04
  • 29.04
 • Maj 2022
  • Spotkania indywidualne z terapeutą w miesiącu Maj 2022 r. nie odbywały się z powodu rezygnacji ze świadczenia usługi Wykonawcy realizującego terapię uzależnień. Zajęcia zostaną wznowione po wyborze nowego terapeuty. 
 • Czerwiec 2022
  • W okresie czerwiec nie były realizowane spotkania z terapeutą uzależnień. 
 • Lipiec 2022
  • W okresie lipiec 2022 r nie odbywała się terapia uzależnień (indywidulana i grupowa).
 • Sierpień 2022
  • Spotkania indywidualne i grupowe z terapii uzależnień nie odbywał się z powodu wakacji. Zajęcia zostaną wznowione po wakacjach. 
 • Wrzesień 2022
  • Spotkania indywidualne z terapeutą odbywają się w środy i  piątki w godzinach 15:00-19:00, na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2U, Łódź). Zajęcia z terapii indywidualnej  odbywają się w następujących dniach: 
  • 06.09. 22 
  • 08.09. 22 
  • 15.09. 22
  • 20.09. 22 
  • 27.09. 22 
  • 29.09.22 
 • Październik 2022
  • Spotkania z terapeutą uzależnień odbywały się w następujących terminach: 04, 06, 11, 13, 18, 25 października 2022 r. (indywidualna) 
  • Terapia grupowa nie była realizowana w październiku 2022 r.  
 • Listopad 2022
  • Spotkania z terapeutą uzależnień odbędą się w poniższych terminach: 08, 10, 29 listopada 2022 r. (indywidualna)  
  • Spotkania grupowe nie były realizowane w Listopadzie 2022 r.
 • Grudzień 2022
  • Spotkania indywidualne z terapeutą odbywają się w środy i  piątki w godzinach15:00-19:00, na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2U, Łódź).  
  • Zajęcia z terapii indywidualnej  odbywają się w następujących dniach: 01, 06, 13, 15, 22, 27, 29 grudnia 2022 r. 
 • Styczeń 2023
  • Spotkania indywidualne z terapeutą odbywają się w środy i  piątki w godzinach 15:00-19:00, na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2U, Łódź). Zajęcia z terapii indywidualnej  odbywają się w następujących dniach: 03, 05, 10, 12, 17, 24, 31 stycznia 2023 r.
 • Luty 2023
  • Spotkania z terapeutą uzależnień odbywały się w następujących terminach: 02, 07, 14, 16, 21, 28 lutego 2023 r. (indywidualna).
  • Terapia grupowa nie była realizowana w lutym 2023 r.
 • Marzec 2023
  • Spotkania z terapeutą uzależnień odbędą się w poniższych terminach: 02, 07, 14, 21, 23, 28, 30 marca 2023 r. (indywidualna) 
  • Spotkania grupowe odbędą się marcu 2023 r. w terminach: 02,09,16,23 marca 2023 r.
 • Kwiecień 2023
  • Spotkania z terapeutą uzależnień odbędą się w poniższych terminach: 04, 11, 13, 18, 20, 25.04.2023
  • Spotkania grupowe odbędą się kwietniu 2023 r. w terminach: 06, 20, 27.04.2023r.
 • Maj 2023
  • Spotkania z terapeutą uzależnień odbędą się w poniższych terminach: 09, 11, 16, 18, 23, 30.05.2023r.
  • Spotkania grupowe odbędą się w maju 2023 r. w terminach: 04, 23, 25, 30.05.2023r.
 • Październik 2023

Spotkania indywidualne z psychoterapeutą uzależnień odbywają się się w godzinach 12:00-20:00 na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2U, Łódź)

 • Listopad 2023

Spotkania indywidualne z psychoterapeutą uzależnień odbywają się w godzinach 12:00-20:00 na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2U, Łódź)

Zadanie 6Grupa Wsparcia dla Młodych Rodziców

 • 30.01.2021 – Spotkanie 4 – „Granice – dlaczego są tak ważne i jak umiejętnie je stawiać”.
 • 27.02.2021 – Spotkanie 5 – „Uczucia – jak je okazywać i sobie z nimi radzić”. 
 • 20.03.2021 – Spotkanie 6 – „Uczucia c.d. – jak je okazywać i sobie z nimi radzić”.
 • 30.04.2021 – Spotkanie 7 – Kary a konsekwencje, jak rozróżnić? Negatywny wpływ stosowania kar.
 • 29.05.2021 – Spotkanie 8 – Kary a konsekwencje, jak rozróżnić? Negatywny wpływ stosowania kar. Część 2
 • 29.06.2021 – Spotkanie 9 – Zabawa z dzieckiem, elementy integracji sensorycznej
 • 08.07.2021 – Spotkanie 10 – Dom – dach nad głową czy bezpieczna przystań?
 • 28.08.2021 – Spotkanie 11 – Akcja adaptacja – jak przygotować dziecko do żłobka/przedszkola
 • 25.09.2021 – Spotkanie 12 – Akcja adaptacja c.d. – umiejętność zabaw grupowych
 • 30.10.2021 – Spotkanie 13 – Pomocna pochwała i zachęta
 • Planowy termin zajęć zostanie przekazany niezwłocznie po wyborze osób prowadzących.
 • Zajęcia zostają wznowione od marca 2022 r.  Termin pierwszych zajęć został wyznaczony na 26.03.2022 r.
 • Spotkanie zaplanowane na dzień 25.04.2022 r.   
 • Spotkanie zaplanowane na dzień 25.05.2022 r. (2h)
 • Spotkanie zaplanowane na dzień 28.06.2022 r.
 • W dniu 26.07.2022 r w godz. 16-20 (4h) odbyła się Grupa wsparcia dla młodych rodziców. 
 • Spotkanie odbyło się 30.08.2022 r. w godzinach 16-20 na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2U, Łódź). 
 •  We wrześniu grupa wsparcia odbywała się w dniu 27.09.2022 r. 
 • W dniu 29.10.2022 r . w godz. 16-20 (4h) odbyła się Grupa wsparcia dla młodych rodziców 
 • Spotkanie odbyło się 26.11.2022 r. w godzinach 16-20 na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2U, Łódź).  
 •  W grudniu 2022 r. grupa wsparcia odbywała się w dniu 28.12.2022 r.
 • 30.01.2021 – Spotkanie 4 – „Granice – dlaczego są tak ważne i jak umiejętnie je stawiać”.
 • 27.02.2021 – Spotkanie 5 – „Uczucia – jak je okazywać i sobie z nimi radzić”. 
 • 20.03.2021 – Spotkanie 6 – „Uczucia c.d. – jak je okazywać i sobie z nimi radzić”.
 • 30.04.2021 – Spotkanie 7 – Kary a konsekwencje, jak rozróżnić? Negatywny wpływ stosowania kar.
 • 29.05.2021 – Spotkanie 8 – Kary a konsekwencje, jak rozróżnić? Negatywny wpływ stosowania kar. Część 2
 • 29.06.2021 – Spotkanie 9 – Zabawa z dzieckiem, elementy integracji sensorycznej
 • 08.07.2021 – Spotkanie 10 – Dom – dach nad głową czy bezpieczna przystań?
 • 28.08.2021 – Spotkanie 11 – Akcja adaptacja – jak przygotować dziecko do żłobka/przedszkola
 • 25.09.2021 – Spotkanie 12 – Akcja adaptacja c.d. – umiejętność zabaw grupowych
 • 30.10.2021 – Spotkanie 13 – Pomocna pochwała i zachęta
 • Planowy termin zajęć zostanie przekazany niezwłocznie po wyborze osób prowadzących.
 • Zajęcia zostają wznowione od marca 2022 r.  Termin pierwszych zajęć został wyznaczony na 26.03.2022 r.
 • Spotkanie zaplanowane na dzień 25.04.2022 r.   
 • Spotkanie zaplanowane na dzień 25.05.2022 r. (2h)
 • Spotkanie zaplanowane na dzień 28.06.2022 r.
 • W dniu 26.07.2022 r w godz. 16-20 (4h) odbyła się Grupa wsparcia dla młodych rodziców. 
 • Spotkanie odbyło się 30.08.2022 r. w godzinach 16-20 na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2U, Łódź). 
 •  We wrześniu grupa wsparcia odbywała się w dniu 27.09.2022 r. 
 • W dniu 29.10.2022 r . w godz. 16-20 (4h) odbyła się Grupa wsparcia dla młodych rodziców 
 • Spotkanie odbyło się 26.11.2022 r. w godzinach 16-20 na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2U, Łódź).  
 •  W grudniu 2022 r. grupa wsparcia odbywała się w dniu 28.12.2022 r.
 • W styczniu 2023 r. grupa wsparcia odbywała się w dniu 28.01.2023 r.
 • W lutym 2023 r. spotkanie odbyło się 25.02.2023 r. w godz. 16-20 (4h).
 • Spotkanie odbyło się w dniach 04, 25 marca 2023 r. w godzinach 16-20 na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2U, Łódź). 
 • W kwietniu spotkania odbyły się w dniach: 22.04.2023 (5h) i 29.04.2023 (5h).
 • W maju spotkania odbyły się w dniach: 20.05.2023 (5h) i 27.05.2023 (5h).
 • W listopadzie 2023 spotkania odbywają się w godzinach 12:00-20:00 na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi (ul. Wschodnia 69 lok 2U, Łódź)

Spotkania odbywają się na terenie Siłowni Szczęśliwej Drogi w Łodzi (ul. Wschodnia 69 lok 2 U Łódź) w wyznaczone soboty w godzinach 10-14.

Zadanie 7Tutoring

 • spotkania indywidualne dostoswane są do potrzeb Uczestników Projektu i odbywać się mogą 5 dni w tygodniu w godzinach 12:00-20:00, zgodnie z potrzebami.

Zajęcia odbywały się w następujących dniach:

Styczeń 2021Luty 2021Marzec 2021Kwiecień 2021Maj 2021Czerwiec 2021
04.01. 02. 02 05.03 07.0412.0518.06
05.01. 05. 02. 11.03. 09.0419.0521.06
07.01. 09.02. 15.03. 13.0421.0523.06
11.01. 10.02. 19.03. 26.0425.0528.06
15.01. 15.02. 26.03. 30.0430.06
22.01. 24.02. 31.03.
25.01. 26.02  
26.01.    
Lipiec 2021Sierpień 2021Wrzesień 2021Październik 2021Listopad 2021Grudzień 2021
01.0702.0816.0908.1004.1107.12
02.0709.0821.0911.1009.1108.12
05.0716.0824.09 14.1012.1115.12
06.0718.0826.0915.1019.1117.12
07.0725.0827.0920.1029.1129.12
08.0727.08 31.03. 22.10
09.07  
12.07    
Styczeń 2022Luty 2022Marzec 2022Kwiecień 2022Maj 2022Czerwiec 2022
05.0111.0202.0311.0406.0503.06
07.0116.0204.0312.0418.0507.06
12.0118.0209.0313.0419.0517.06
21.0123.0211.0320.0423.0528.06
26.0118.0327.0425.0529.06
25.0329.04
Lipiec 2022Sierpień 2022Wrzesień 2022Październik 2022Listopad 2022Grudzień 2022
05.0703.0809.0903.1003.1107.12
06.0704.0812.0910.1004.1108.12
07.0705.0816.0913.1010.1115.12
12.0708.0823.0920.1017.1116.12
19.0709.0826.0925.1018.1121.12
20.0710.0828.1025.1122.12

W 2023 r. spotkania w ramach Tutoringu odbywały się w sierpniu (44h), wrześniu (44h) oraz listopadzie (43h) od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-20:00 zgodnie z potrzebami uczestników projektu.

Zadanie 8 – Warsztaty „Poznaj Swoje Mocne Strony”

 • 11.03.-14.03. 2021- Warsztaty wyjazdowe odbyły się w Domu Rekolekcyjno- Wypoczynkowym „Dobry Zakątek” ul. Słowackiego 8, 05-510 Konstancin – Jeziorna.
 • Kwiecień 2021 – Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne, brak możliwość realizacji zadania.
 • 13-16.05.2021 – warsztaty wyjazdowe odbyły się w Gościńcu „Wiecha”, ul. Gościnna 22, 05-555 Kawęczyn.
 • Czerwiec-sierpień 2021 – brak warsztatów wyjazdowych
 • 30.09.-03.10 2021 – Wyjazdowe warsztaty grupowe dla młodszych Uczestników Projektu odbyły się w Gościńcu „Wiecha”, ul. Gościnna 22, 05-555 Kawęczyn, 8 godzin zajęć dziennie.
 • 14.10.-17.10 – Wyjazdowe warsztaty grupowe dla młodszych Uczestników Projektu odbyły się w Gościńcu „Wiecha”, ul. Gościnna 22, 05-555 Kawęczyn, 8 godzin zajęć dziennie.
 • Warsztaty planowane na kwiecień 2022 zostały przesunięte na marzec i odbędą się w terminie 24-27.03.2022 r.
 • W kwietniu nie planowane są wyjazdowe warsztaty grupowe dla Uczestników Projektu.   
 • W maju nie planowane są warsztaty „Poznaj swoje mocne strony” Najbliższe warsztaty zostały zaplanowane na  wrzesień 2022 r.  
 • W czerwcu nie planowano warsztatów. Kolejne warsztaty zaplanowane są na 29.09-02.10.2022 r. 
 • W miesiącu Lipiec 2022 r. nie odbyły się warsztaty. Planowane warsztaty pod koniec Listopada 2022 r.    
 • W Sierpniu nie odbędą się warsztaty. Najbliższe warsztaty zostały zaplanowane na  koniec Listopada 2022 r.  
 • Warsztaty grupowe dla młodszych Uczestników Projektu nie odbywały się we wrześniu. 
 • W miesiącu październiku 2022 r. nie odbyły się warsztaty. Planowane warsztaty 03-06 Listopada 2022 r.    
 • W dniach 03-06 2022 r. odbyły się warsztaty wyjazdowe „Poznaj Swoje Mocne Strony”.  
 • Warsztaty grupowe dla młodszych Uczestników Projektu nie odbywały się w grudniu 2022 r. 
 • Warsztaty grupowe dla młodszych Uczestników Projektu nie odbywały się w styczniu 2023 r.
 • Warsztaty grupowe dla młodszych Uczestników Projektu nie odbywały się w lutym 2023 r.
 • Warsztaty utrwalające zdobyte kompetencje nie odbywały się w lutym 2023 r.
 • Warsztaty odbyły się w dniach: 13 – 16.04.2023 oraz 27 – 30.04.2023
 • W listopadzie 2023 r. warsztaty wyjazdowe odbyły się w terminach: 09-12.11.2023, 23 – 26.11.2023

Zadanie 9 – Warsztaty utrwalające zdobyte kompetencje

Warsztaty utrwalające zdobyte kompetencje nie odbywały się w styczniu 2023 r.

Warsztaty utrwalające zdobyte kompetencje nie odbywały się w lutym 2023 r.

Warsztaty utrwalające zdobyte kompetencje nie odbywały się w marcu 2023 r.

Warsztaty odbyły się w dniach: 16 – 20.04.2023, 01 – 05.05.2023, 21 – 25.05.2023, 05 – 07.05.2023, 21 – 25.05.2023  

W kwietniu 2023 w dniach: 21.04.2023: 16:30 – 20:00, 29.04.2023: 10:00 – 13:30 odbyły się warsztaty kulinarne.

W maju 2023 w dniach: 13.05.2023: 10:00 – 13:30 oraz 27.05.2023: 10:00 – 13:30 odbyły się warsztaty kulinarne.