Szkolenie z wykorzystania własnego potencjału w pracy z młodzieżą w kryzysie

Miło nam poinformować, że Fundacja Szczęśliwej Drogi otrzymała dotację z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania publicznego „Szkolenie z wykorzystania własnego potencjału w pracy z młodzieżą w kryzysie”.

Dzięki szkoleniu kadra będzie miała możliwość zwiększenia swoich kompetencji, nabycia nowych umiejętności, konsultacji oraz wymiany doświadczeń. Szkolenie pozwoli na wsparcie kadry pracującej na co dzień z młodzieżą z pieczy zastępczej, osobami usamodzielnianymi oraz w pracy z podopiecznymi w kryzysie.

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Powrót do aktualności