Polityka prywatności

 1. WSTĘP – definicje

Administrator (ADO) Administratorem danych osobowych jest Fundacja Szczęśliwej Drogi z siedzibą w Kamionce 05-502, ul. Pod Dębami 16, KRS: 0000588722 NIP: 1231307213, REGON: 363140292 z którą można skontaktować się pisząc pod powyższy adres pocztowy, lub za pomocą adresu e-mail: biuro@szczeesliwejdrogi.org.

Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przetwarzanie danych – oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Serwis – strona internetowy działająca pod adresem www.szczesliwejdrogi.org.

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu lub usług czy funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce.

Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 1. zasady ZBIERANIa I PRZETWARZANIE DANYCH

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z serwisu ADO przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług a także informacje o aktywności Użytkownika w serwisie, w imieniu własnym jako ich Administrator, a także może je przetwarzać w imieniu innego Administratora, w tym jako Podmiot Przetwarzający oraz w przypadku wspólnie ustalonych celów i sposobów przetwarzania z innym podmiotem, jako Współadministrator.

 2. Administrator danych przetwarzane dane osobowe zgodnie z RODO, w szczególności zgodnie z zasadami:

  1. prawidłowości,

  2. rzetelności i przejrzystości

  3. poufności,

  4. dostępności,

  5. integralności,

  6. minimalizacji danych,

  7. ograniczenia przechowywania,

  8. i rozliczalności

 1. Zasady z pkt. 2 oznaczają, że dane osobowe są przetwarzane:

  1. zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

  2. w sprecyzowanych, wyraźnie i prawnie uzasadnionych celach,

  3. tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu ich zbierania,

  4. w formie aktualnej, umożliwiającej identyfikację osoby, przez czas niezbędny dla realizacji celu ich zbierania, a w razie potrzeby są uaktualniane, aby dane nieprawidłowe zostały usunięte lub sprostowane,

  5. w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez ograniczony okres, nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane,

  6. w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo przed ich nieuprawnioną zmianą czy zniszczeniem,

  7. w sposób umożliwiający wykazanie przestrzegania powyższych zasad.

 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe:

  1. na podstawie przepisów prawa polskiego lub prawa UE,

  2. na podstawie uzasadnionego interesu,

  3. w ramach wykonywania umowy,

  4. w celu ochrony żywotnych interesów,

 2. Jeżeli ADO nie przetwarza danych na podstawie przesłanek określonych w pkt. 4, to podstawą przetwarzania danych jest zgoda uzyskana od właściciela danych. Zgoda wyrażana jest samodzielnie, świadomie i dobrowolnie na podstawie oświadczenia, w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Formuła zgody jest przedstawiona przejrzyście i przystępnie dla każdej osoby fizycznej odpowiednio do jej wieku. Każda zgoda zawiera ponadto, zakres i cel przetwarzania danych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników są zbierane poprzez:

 1. Korzystanie z serwisu – podczas interakcji z serwisem mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. Dane te są przetwarzane:

  1. w celu świadczenia usług w zakresie udostępniana treści zgromadzonych w serwisie, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania do zawarcia, a następnie realizacji umowy, w tym np. Usługi Newsletter;

  2. w celach analitycznych i statystycznych polegających na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, ich preferencji oraz poprawy stosowanych funkcjonalności serwisu, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora przejawiający się w udoskonalaniu swojego produktu oraz treści na stronach internetowych;

  3. w celach marketingu własnego Administratora, co ma podstawę w art. 6 ust. 1 lit. f RODO i stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora,

  4. ewentualnie w celach marketingowych podmiotów trzecich, co może polegać na wyświetlaniu dostosowanych do Użytkownika treści marketingowych, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda.

 1. Usługę Newsletter – w celu umożliwienia zapisania się Użytkownika do Usługi Newsletter zbierane są następujące dane osobowe: imię, adres e-mail, które przetwarzane są także przez podmioty wspierające nas w procesie świadczenia tej usługi. Podstawą prawna przetwarzania danych w tym procesie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność przetwarzania do realizacji umowy, na mocy której dostarczany jest Użytkownikowi Newsletter przez Fundację (Administratora). Więcej informacji znajduje się w dedykowanym Regulamin świadczenia usługi Newsletter.

 2. regulamin Newslettera

 3. Formularz kontaktowy – w celu wysłania zapytania, Użytkownik podaje imię, nazwisko, temat wiadomości oraz adres e-mail i nr telefonu, a także wpisuje zapytanie do formularza. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do obsługi przesłanego zapytania zawartego w wiadomości. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1lit. f RODO – niezbędność danych do udzielenia odpowiedzi co stanowi usprawiedliwiony interes Administratora danych,

 4. Przekazanie darowizny – w celu zawarcia umowy darowizny z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), czyli przekazania określonej kwoty na rzecz Fundacji przetwarzane są dane w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, godziny otrzymania przelewu, tytułu przelewu. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wykonania przelewu i zawarcia umowy darowizny. Więcej informacji znajduje się w dedykowanym Regulaminie świadczenia usługi Darowizna.

 1. POLITYKA COOKIES I PODOBNE TECHNOLIGIE

 1. Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach Użytkowników korzystających z serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora serwisu.

 2. Cookies (ciasteczka) – stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 1. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika tylko przez czas działania przeglądarki internetowej. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z urządzenia Użytkownika.

 2. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki te są standardowo stosowane w celu personalizacji kolejnej wizyty Użytkownika i nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji, chyba że konfiguracja urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików cookie po zakończeniu sesji urządzenia.

 3. Cookies własne – wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

 4. Cookies zewnętrzne – informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie). Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów ich użytkowników.

 1. Wykorzystujemy cookies w następujących celach:

 1. „konieczne” pliki cookies – są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony np. pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji.

 2. funkcjonalne – te pliki cookies pomagają nam udoskonalać witrynę, dostarczając informacji o korzystaniu z niej przez użytkowników. W niektórych przypadkach pliki te umożliwiają szybsze przetworzenie żądania i pozwalają zapamiętać wybrane preferencje witryny.

 3. reklamowe pliki cooki – pozwalają naszym autoryzowanym partnerom zewnętrznym zrozumieć, jak używasz Witryny oraz jakie rodzaje ofert najbardziej Cię interesują. Bez tych plików cookie nie będziemy mogli udostępniać żadnych ofert w mediach społecznościowych, a nasi partnerzy reklamowi nie będą mogli wyświetlać dopasowanych reklam na zewnętrznych witrynach.

 1. Dane statystyczne – Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania serwisu.

 2. Cookies zewnętrzne używane na stronie – Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki cookie na urządzeniach Użytkownika:

 1. fr – cookie reklamowy, wgrywany przez Facebook w celu wyświetlania użytkownikom odpowiednich reklam oraz mierzenia i ulepszania reklam. Plik cookie śledzi również zachowanie użytkownika w Internecie na stronach, które mają Facebook pixel lub wtyczkę społecznościową Facebooka. Okres przechowywania 2 miesiące.

Dodatkowe cookie statystyczne strony:

 1. cookielawinfo-checkbox-non-necessary – Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę RODO zgody na pliki cookie. Pliki cookie służą do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Niepotrzebne”. Okres przechowywania: 11 miesięcy;

 2. cookielawinfo-checkbox-necessary – Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę RODO zgody na pliki cookie. Pliki cookie służą do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Niezbędne”. Okres przechowywania: 1 godzina;

 1. Użytkownik w każdej chwili może zmienić samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików cookies swojej przeglądarki. Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

 • Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 • Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

 • Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/windows-delete-cookies

 • Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 • Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

 • Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

 1. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików cookie na urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji serwisu.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo dostępu do danych – ADO umożliwia dostęp do przetwarzanych danych osobowych każdemu właścicielowi danych na podstawie złożonego wniosku. Po potwierdzeniu tożsamości, kopia danych udostępniona jest za pomocą tego samego kanału, przez który wpłynął wniosek: elektronicznie lub drogą tradycyjną. ADO ma prawo odmówić dostępu do części lub całości danych, które są przetwarzane w przypadku, gdy wniosek jest nieuzasadniony lub w przypadku nadmiernego stosowania tego prawa. W przypadku odmowy ADO wskazuje jej powód i w tej samej formie, w której otrzymał wniosek, informuje o swojej odmowie.

 1. Prawo poprawiania danych – ADO umożliwia poprawianie właścicielowi swoich danych osobowych na podstawie złożonego wniosku. Po potwierdzeniu tożsamości, dane są modyfikowane a informacja o tym jest udzielana za pomocą tego samego kanału, przez który wpłynął wniosek: elektronicznie lub drogą tradycyjną. ADO ma prawo odmówić modyfikacji części lub całości danych, które są przetwarzane w przypadku, gdy wniosek jest nieuzasadniony lub w przypadku nadmiernego stosowania tego prawa. W przypadku odmowy ADO wskazuje powody odmowy i w tej samej formie, w której otrzymał wniosek.

 1. Prawo do cofnięcia zgody – jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. Jednakże cofnięcie zgody ma skutek od momentu złożenia takiego oświadczenia i nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez ADO zgodnie z prawem przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, jednakże uniemożliwić dalsze korzystanie z usługi lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem świadczone są jedynie za zgodą Użytkownika.

 1. Prawo do bycia zapomnianym – ADO umożliwia właścicielowi usunięcie swoich danych osobowych ze wszystkich rejestrów ADO na podstawie złożonego wniosku. Po potwierdzeniu tożsamości, w przeciągu 30 dni dane są usuwane a informacja o tym jest udzielana za pomocą tego samego kanału, przez który wpłynął wniosek: elektronicznie lub drogą tradycyjną. ADO ma prawo odmówić usunięcia części lub całości danych, które są przetwarzane w przypadku, gdy wniosek jest nieuzasadniony lub w przypadku, w którym przepisy prawa polskiego lub UE nakazują zachowanie takich danych. W przypadku odmowy ADO wskazuje powody odmowy w tej samej formie, w której otrzymał wniosek.

 1. Prawo do sprzeciwu – ADO umożliwia właścicielowi danych osobowych wyrażenie sprzeciwu w zakresie przetwarzania części lub całości swoich danych osobowych. Dane Osobowe dla których wniesiono skutecznie sprzeciw nie są wykorzystywane ani przetwarzane przez Administratora. Jeżeli wykorzystanie danych jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej, ADO ma obowiązek udowodnienia, że przetwarzanie przez niego tych danych jest konieczne i prawnie uzasadnione. W przypadku odmowy realizacji sprzeciwu ADO wskazuje powody odmowy w tej samej formie, w której otrzymał wniosek.

 1. Prawo do przenoszenia danych – umożliwia właścicielowi przeniesienie swoich danych osobowych do innego (wskazanego) podmiotu (innego administratora danych osobowych) na podstawie złożonego wniosku. Po potwierdzeniu tożsamości, w przeciągu 30 dni dane są przekazywane a informacja o tym jest udzielana za pomocą tego samego kanału, przez który wpłynął wniosek: elektronicznie lub drogą tradycyjną. ADO ma prawo odmówić przekazania części lub całości danych, które są przetwarzane w przypadku, gdy wniosek jest nieuzasadniony lub w przypadku, w którym przepisy prawa polskiego lub UE nakazują zachowanie takich danych. Gdy ADO odmówił przekazania danych, wskazuje powody odmowy i w tej samej formie, w której otrzymał wniosek, informuje o swojej odmowie.

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza ADO, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 1. Odbiorcy danych osobowych

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, dostawcy usługi hostingu:

 1. firma tworząca stroną
 2. firma udostępniająca hosting strony
 1. Dane użytkowników mogą zostać przekazane właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 1. Ponadto na naszej stronie internetowej znajdują się wtyczki społecznościowe oraz odnośniki do następujących witryn, które są odrębnymi administratorami Państwa danych:

 1. LinkedIn – Linkedin corp., 580 N Pastoria Ave, Sunnyvale 94085, Numer telefonu +1 412-614-0018, Adres e-mail: customer_service@linkedin.com; polityka prywatności serwisu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy ; oraz kontakt: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/10454/uzyskiwanie-pomocy-i-kontakt-z-dzia-em-obs-ugi-klienta-linkedin?lang=pl;

 2. Facebook – Facebook Ireland Ltd, 4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, D2 Dublin, IRELAND, phone: +0016505434800 fax: +0016505435325, datarequests@fb.com; https://www.facebook.com/help/contact/2032834846972583 – informacje o uzyskaniu danych; https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy – polityka prywatności,

Korzystając z powyższych odnośników przekazujesz swoje dane poszczególnym podmiotom.

 1. Okres przechowywania danych

 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, to dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (usunięcia plików cookies).

 2. W przypadku danych wskazanych w innych celach, czas przechowywania danych będzie wskazany w odpowiednich Politykach/Regulaminach poszczególnych usług.

 3. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego – przez rok, celem umożliwienia swobodnej komunikacji związanej m. in. z zapytaniami o darowiznę lub przeznaczenia 1% z deklaracji PIT (np. w przypadku powtarzających się zapytań co roku w określonym czasie wzmożonych darowizn lub innych form prowadzenia akcji przez Administratora).

 1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Administrator zastrzega sobie prawo aktualizacji niniejszej Polityki bez konieczności informowania o tym użytkowników.

 2. Wprowadzone zmiany w Polityce zawsze będą publikowane na tej stronie.