Siłownia Szczęśliwej Drogi

To wyjątkowe miejsce, w którym otaczamy wszechstronną opieką usamodzielniających się wychowanków domów dziecka.

Ci młodzi ludzie nagle zostają sami i często nie radzą sobie z podejmowaniem decyzji, planowaniem wydatków, prowadzeniem gospodarstwa domowego. My im towarzyszymy na co dzień. Pomagamy znaleźć pracę, mieszkanie, urządzić je, rozwiązać małe i duże problemy, które często uniemożliwiają im stanięcie na nogi.

Jesteśmy dla nich wsparciem w rozwoju osobowym i zawodowym dzięki tutorom, konsultantom, psychologom, pedagogom, doradcom zawodowym, a także wyszkolonym przez nas opiekunom usamodzielniania.

To przedsięwzięcie jest możliwe dzięki współpracy naszych wspaniałych partnerów i wolontariuszy, których kompetencje, pasje, energia i pragnienie dzielenia się swoim potencjałem napędzają naszą Siłownię.