Siłownie Szczęśliwej Drogi

Siłownie Szczęśliwej Drogi działają obecnie w Warszawie i Łodzi.  Czym są?  

To miejsca kompleksowego wsparcia dla młodzieży z domów dziecka, a także młodych ludzi, którzy opuścili placówki i zaczynają swoją drogę do pełnej samodzielności. 

Młodszym podopiecznym umożliwiamy przede wszystkim poznanie swoich mocnych stron i talentów. Wspieramy ich rozwój osobisty i zawodowy. Na co dzień pracują nad tym ze swoimi asystentami usamodzielniania. To jednak nie wszystko, bo dzieciaki uczestniczą też w licznych warsztatach kompetencji społecznych i mogą korzystać z pomocy specjalistów. Biorą udział w zajęciach z tutorami, psychologami, pedagogami i doradcami zawodowymi. Wsparcie edukacyjne odbywa się też w formie korepetycji.

Po opuszczeniu domów dziecka, młody człowiek często zostaje zupełnie sam. Dlatego tym bardziej potrzebuje wsparcia asystenta usamodzielniania, z którym ma silną więź i może mu zaufać. Nasi młodzi dorośli uczą się podejmowania decyzji, planowania wydatków, prowadzenia gospodarstwa domowego. Razem oswajamy “dorosłe życie”, w które wchodzą nie mając wzorców, na których można bazować. Pomagamy zdobywać kompetencje na kursach zawodowych, znaleźć pracę i mieszkanie. Jesteśmy z podopiecznymi w czasie przygotowań do matur, ale też do remontu pierwszego lokum, w którym zamieszkają sami. Nasz cel zostaje osiągnięty, kiedy młody człowiek jest gotowy do w pełni niezależnego życia i przestaje potrzebować naszej pomocy.

W obu grupach wiekowych znajdują się też młode mamy. Wychowywanie dziecka to wielkie wyzwanie, nawet jeżeli ma się pełne wsparcie rodziny i bliskich. Jeżeli młoda kobieta jest w tej nowej sytuacji zupełnie sama – może ją to po prostu przerosnąć. W Siłowni dziewczyny mogą przygotować się do porodu, a następnie nabywać umiejętności rodzicielskie pod okiem ekspertów i dzielić się swoimi doświadczeniami w ramach grupy wsparcia dla młodych mam. W trudnych sytuacjach wspieramy dziewczyny i ich pociechy rzeczowo, a także organizujemy pomoc opiekunek.

Wszystkie te działania i codzienne cuda są możliwe dzięki zaangażowaniu naszych wspaniałych partnerów, darczyńców, wolontariuszy i całej kadry Fundacji. To ich wielkie serca, zaangażowanie, kompetencje, pasje, energia i pragnienie dzielenia się swoim potencjałem napędzają nasze Siłownie.