Misja

Nie sposób być wolnym, jeżeli nie jest się samodzielnym

M. Montessori

Naszą misją jest wspieranie młodych ludzi opuszczających placówkę opiekuńczą w rozpoczęciu dorosłego i odpowiedzialnego życia. Wiemy z jakimi problemami borykają się ci dorośli już przecież ludzie. Niewielu z nich dobrze sobie radzi w życiu. Chcemy, żeby było ich znacznie więcej, dlatego założyliśmy Fundację Szczęśliwej Drogi stawiającą sobie za cel nauczenie dzieci konkretnych umiejętności i kompetencji, które pozwolą im w przyszłości prowadzić własne gospodarstwo domowe, zarządzać domowym budżetem, podejmować decyzje, pewnie poruszać się w ekonomiczno-prawnym otoczeniu i uczestniczyć w życiu społeczno-kulturalnym.

Wiemy, że najlepszą metodą nauki tych umiejętności są warsztaty i praktyczne ćwiczenia. Wiemy też, że ci młodzi ludzie potrzebują wsparcia mądrych dorosłych. Dlatego w programie naszej fundacji bardzo ważne miejsce zajmują tutorzy, którzy potrafią pokierować naukowym, osobistym i społecznym rozwojem człowieka, trafnie rozpoznając jego potencjał. Chcemy, żeby ci młodzi ludzie byli silni i potrafili odpowiedzialnie i świadomie korzystać z wolności i odnajdywali radość z kierowania własnym życiem.

Będzie nam niezwykle miło, jeśli będziecie Państwo wspierali nasze działania i towarzyszyli nam i dzieciom w podążaniu Szczęśliwą Drogą. Dzieci czekają na mądrych i dobrych dorosłych.