Dziękujemy za Twoją pomoc

Twoje wsparcie jest dla nas bardzo cenne. Dziękujemy Ci w imieniu naszych podopiecznych.