Siłownia Szczęśliwej Drogi to innowacyjne miejsce, w którym młodzież z domów dziecka i rodzin zastępczych otrzymuje od nas kompleksowe wsparcie.

W codziennej pracy wzmacniamy ich poczucie własnej wartości, wzbudzamy postawę proaktywną i pozytywne myślenie, wyposażamy w kompetencje pomocne w rozpoczęciu dorosłego, samodzielnego życia. Na warsztatach i spotkaniach odkrywamy talenty młodych ludzi i pokazujemy jak wykorzystać je w życiu osobistym, edukacyjnym i zawodowym. Biorąc pod uwagę mocne strony, zainteresowania, możliwości i sytuację wychowanka, wspólnie z nim przygotowujemy indywidualny plan rozwoju i pomagamy go realizować.W ramach programu Siłowni wychowankowi towarzyszy asystent usamodzielnienia. Spotyka się z nim, słucha, rozmawia, pomaga podjąć właściwą decyzję, a kiedy trzeba, załatwia sprawy i organizuje pomoc materialną. Naszym wychowankom stawiamy realne cele, do których konsekwentnie dążymy.

Obecnie pod opieką mamy 90 wychowanków:
– w Siłowni w Warszawie w ramach projektu współfinansowanego przez m.st. Warszawę pt. „Wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w określeniu
i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych w Siłowni Szczęśliwej Drogi”.

Siłownia mieści się pod adresem:
Al. Jerozolimskie 113/115 (antresola).

Projekt wspierany