AKTUALIZACJA: ZAPYTANIE OFERTOWE – WARSZTATY WYJAZDOWE

W związku z realizacją przez Fundację Szczęśliwej Drogi w partnerstwie z Miastem Łódź/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi i  Fundacją Robinson Crusoe projektu pn. „Dobry początek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nr RDLP.09.01.01-10-A006/19-00 zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi: „Warsztaty wyjazdowe dla Uczestników Projektu”, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją:

A: Warsztaty wyjazdowe „Poznaj swoje mocne strony” – 2 wyjazdy

B: Warsztaty utrwalające zdobyte kompetencje – grupa młodsza (3 wyjazdy x 5 dni) 

C: Warsztaty utrwalające zdobyte kompetencje – grupa starsza (1 wyjazd x 3 dni)

Poniżej przedstawiamy dodatkowe informacje do postępowania z dnia 25.02.2023 r.:

  1. Pytania od Wykonawców: POBIERZ TUTAJ
  2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy: POBIERZ TUTAJ

Projekt „Dobry Początek” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ciag-znakow-fe-rp-wl-ue-kolor-2021-1-1024x108.jpg
Powrót do aktualności