Warsztaty, z których jesteśmy bardzo dumni.
Naprawdę działają. Wiedza o sobie i swoich mocnych stronach dodaje skrzydeł.

Rezultaty programu
W wyniku warsztatów powstaje raport indywidualny – doskonały materiał do dalszej pracy wychowawczej, na który składają się:
• indywidualny profil uczestnika,
• obserwacje z warsztatów,
• rekomendacje.
Rezultatem programu jest również świadomość uczestników z posiadania talentów, potencjału i ze swojej wyjątkowości.

Praca z tutorem
Jak wykorzystać wiedzę młodego człowieka o sobie, o swoich talentach? Jak nie zaprzepaścić poczucia własnej wartości, które właśnie wykiełkowało? Jak rozwinąć skrzydła, które udało nam się trochę rozchylić? To zadania dla tutora.

Pomóż nam zorganizować kolejne warsztaty.
Wpłać już dziś dowolną kwotę.

Nasze warsztaty to podróż po pięciu krainach swojej osobowości, swojego człowieczeństwa. Młody człowiek, który wybiera się z nami w tę podróż odkrywa je
i poznaje siebie w pięciu wymiarach:
• fizycznym • duchowym • umysłowym • emocjonalnym • społecznym.

W programie
Podopieczny, który jest uczestnikiem programu „Poznaj swoje mocne strony”:
• bierze udział w pięciu spotkaniach – warsztatach, na których wykonuje różne zadania i rozwiązuje testy,
• przygotowuje i przedstawia autoprezentację,
• po cyklu warsztatów odbywa indywidualną rozmowę z trenerem w formie sesji coachingowej, podczas której omawiają dokładnie wyniki testów i mocne strony oraz rozważają możliwości rozwoju i kształcenia.