ROZSTRZYGNIĘCIE OGŁOSZENIA

Unieważnienie postępowania – ogłoszenie z dnia 25.01.2023 r. Aby pobrać rozstrzygnięcie ogłoszenia kliknij TUTAJ.

Projekt „Dobry Początek” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ciag-znakow-fe-rp-wl-ue-kolor-2021-1-1024x108.jpg

Powrót do aktualności