Sukces Siłowni Szczęśliwej Drogi!

W piątek Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie potwierdzające, że wygraliśmy konkurs na prowadzenie Siłowni Szczęśliwej Drogi w Warszawie przez kolejne trzy lata !!!! W ciągu każdego roku udzielimy wsparcia setce młodych osób. Trzymajcie za nas kciuki ✊✊✊

W Siłowni Szczęśliwej Drogi oraz w ramach zajęć terenowych i wyjazdów realizowane będzie zadanie publiczne pn.: „Wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w określeniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych w Siłowni Szczęśliwej Drogi.” Zadanie współfinansowane będzie ze środków m.st. Warszawy.

Zakochaj się w Warszawie
Zakochaj się w Warszawie
Powrót do aktualności