ZAPYTANIE OFERTOWE – Asystent Usamodzielnienia

W związku z realizacją przez Fundację Szczęśliwej Drogi w partnerstwie z Miastem Łódź/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi i  Fundacją Robinson Crusoe projektu pn. „Dobry początek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nr RDLP.09.01.01-10-A006/19-00 zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi Asystenta Usamodzielnienia, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją:

Część I – Asystent Usamodzielnienia – 40h/m-c przez okres 9 miesięcy

Część II – Asystent Usamodzielnienia – 40h/m-c przez okres 9 miesięcy

Część III – Asystent Usamodzielnienia – 40h/m-c przez okres 9 miesięcy

Część IV – Asystent Usamodzielnienia – 40h/m-c przez okres 9 miesięcy

Część VI – Asystent Usamodzielnienia – 60h/m-c przez okres 9 miesięcy

Część VI – Asystent Usamodzielnienia – 60h/m-c przez okres 9 miesięcy

  1. Ogłoszenie: POBIERZ TUTAJ
  2. Zapytanie ofertowe: POBIERZ TUTAJ
  3. Załącznik nr 1- Formularz oferty: POBIERZ TUTAJ
  4. Załącznik nr 2- Oświadczenie o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu: POBIERZ TUTAJ
  5. Załącznik nr 3- Oświadczenie o braku powiązań między Wykonawcą a Zamawiającym: POBIERZ TUTAJ
  6. Załącznik nr 4- Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym: POBIERZ TUTAJ
  7. Załącznik nr 5 – Wykaz osób do realizacji zamówienia: POBIERZ TUTAJ

Projekt „Dobry Początek” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Powrót do aktualności