ZAPYTANIE OFERTOWE – KOREPETYCJE

W związku z realizacją przez Fundację Szczęśliwej Drogi w partnerstwie z Miastem Łódź/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi i  Fundacją Robinson Crusoe projektu pn. „Dobry początek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nr RDLP.09.01.01-10-A006/19-00 zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi Korepetycji, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją:

Część I – Korepetycje z języka angielskiego – 40h/m-c przez okres 6 miesięcy – 320 godzin

Część II – Korepetycje z matematyki – 40h/m-c przez okres 6 miesięcy – 320 godzin

  1. Ogłoszenie: POBIERZ TUTAJ
  2. Zapytanie ofertowe: POBIERZ TUTAJ
  3. Załącznik nr 1- Formularz oferty dla części I – korepetycje z angielskiego: POBIERZ TUTAJ
  4. Załącznik nr 1- Formularz oferty dla części II – korepetycje z matematyki: POBIERZ TUTAJ
  5. Załącznik nr 2- Oświadczenie o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu: POBIERZ TUTAJ
  6. Załącznik nr 3- Oświadczenie o braku powiązań między Wykonawcą a Zamawiającym: POBIERZ TUTAJ
  7. Załącznik nr 4- Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym: POBIERZ TUTAJ
  8. Załącznik nr 5 – Wykaz osób do realizacji zamówienia: POBIERZ TUTAJ

Projekt „Dobry Początek” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ciag-znakow-fe-rp-wl-ue-kolor-2021-1-1024x108.jpg

Powrót do aktualności