Zapytanie ofertowe na usługę korepetycji z matematyki i języka angielskiego

W związku z realizacją przez Fundację Szczęśliwej Drogi w partnerstwie z Miastem Łódź/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi i  Fundacją Robinson Crusoe projektu pn. „Dobry początek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nr RDLP.09.01.01-10-A006/19-00 zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi Korepetycji z matematyki i języka angielskiego.

  1. Zapytanie ofertowe: POBIERZ TUTAJ
  2. Załącznik nr 1- Formularz oferty: POBIERZ TUTAJ
  3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków: POBIERZ TUTAJ
  4. Załącznik nr 3 i 3a – Oświadczenie o braku powiązań między Wykonawcą a Zamawiającym: POBIERZ TUTAJ
  5. Załącznik nr 4 i 4a – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: POBIERZ TUTAJ
  6. Załącznik nr 5 – Wykaz osób do realizacji zamówienia: POBIERZ TUTAJ

Projekt „Dobry Początek” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ciag-znakow-fe-rp-wl-ue-kolor-2021-1-1024x108.jpg

Powrót do aktualności