ZAPYTANIE OFERTOWE – WARSZTATY WYJAZDOWE

W związku z realizacją przez Fundację Szczęśliwej Drogi w partnerstwie z Miastem Łódź/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi i  Fundacją Robinson Crusoe projektu pn. „Dobry początek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nr RDLP.09.01.01-10-A006/19-00 zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi: „Warsztaty wyjazdowe dla Uczestników Projektu”, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją:

A: Warsztaty wyjazdowe „Poznaj swoje mocne strony” – 2 wyjazdy

B: Warsztaty utrwalające zdobyte kompetencje – grupa młodsza (3 wyjazdy x 5 dni) 

C: Warsztaty utrwalające zdobyte kompetencje – grupa starsza (1 wyjazd x 3 dni)

 1. Ogłoszenie: POBIERZ TUTAJ
 2. Zapytanie ofertowe: POBIERZ TUTAJ
 3. Załącznik nr 1a – Opis przedmiotu zamówienia – Warsztaty wyjazdowe „Poznaj Swoje Mocne Strony” – (2 wyjazdy x 4 dni): POBIERZ TUTAJ
 4. Załącznik nr 1b – Opis przedmiotu zamówienia – Warsztaty utrwalające zdobyte kompetencje – grupa młodsza (3 wyjazdy x 5 dni): POBIERZ TUTAJ
 5. Załącznik nr 1c – Opis przedmiotu zamówienia – Warsztaty utrwalające zdobyte kompetencje – grupa starsza (1 wyjazd x 3 dni): POBIERZ TUTAJ
 6. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy: POBIERZ TUTAJ
 7. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków: POBIERZ TUTAJ
 8. Załącznik nr 4 i 4a – Oświadczenie o braku powiązań: POBIERZ TUTAJ
 9. Załącznik nr 5 i 5a – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym: POBIERZ TUTAJ
 10. Załącznik nr 6 – Wykaz osób do realizacji zamówienia: POBIERZ TUTAJ
 11. Załącznik nr 7 – Wykaz osób do realizacji zamówienia: POBIERZ TUTAJ
 12. Załącznik nr 8 – Umowa: POBIERZ TUTAJ

Projekt „Dobry Początek” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ciag-znakow-fe-rp-wl-ue-kolor-2021-1-1024x108.jpg

Powrót do aktualności