Szkolenia zespołu Fundacji

Od początku istnienia Fundacji chcemy efektywnie wspierać młodzież z domów dziecka. Dlatego stawiamy na ekspercką kadrę i organizujemy szkolenia, aby każdy z nas mógł się rozwijać i wnosić jeszcze więcej do pracy z podopiecznymi. 

W ubiegłym roku udało nam się spotkać w Kawęczynie całym zespołem, zarówno z Łodzi jak i z Warszawy, aby przez dwa dni szkolić się w kwestiach związanych z badaniem potencjałów młodzieży i pomaganiu w przygotowywaniu możliwych ścieżek rozwoju na przyszłość.  

Diagnozy te są kluczowym elementem pracy z młodym człowiekiem, kiedy trafia do Fundacji, dlatego tak ważne jest jak najlepsze ich przeprowadzenie. Mogliśmy przetestować na sobie narzędzia, których używamy przy diagnozie naszych dzieciaków. To pozwoliło spojrzeć na wiele zadań z zupełnie innej perspektywy. 

Nie zabrakło też czasu na dyskusje, które ułatwiły wdrażanie się w obowiązki osobom, które są z nami od niedawna, a osobom bardziej doświadczonym, umożliwiły rozwinięcie nowych sposób pracy z młodzieżą. Zadania realizowane w grupach pozwoliły na integrację zespołów z obu miast i ułatwiły wymianę doświadczeń. 

Już teraz obserwujemy pozytywny wpływ szkoleń na naszą codzienną pracę z młodzieżą, dlatego wspominamy ten czas z jeszcze większą radością. 

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

niw
Powrót do aktualności